Apr
02

Zpráva ze 3. zasedání AS MU (30. března 2015)

V pondělí jsme se sešli v rámci třetího zasedání AS MU. Projednali jsme a následně i schválili několik důležitých bodů. 1) Změna Statutu PrF – proděkani nově nebudou automaticky i členy fakultní vědecké rady. Důvod této změny? Proděkanem totiž může být jmenován i “pouhý” doktor, přičemž jedním z úkolů vědecké rady je rozhodovat o přidělení… Continue reading »

Oct
02

Vyhlášení voleb zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol na období 2015-2017

Studentská komora Rady vysokých škol je významná instituce reprezentující zájmy studentů vysokých škol na celostátní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci studentů s učiteli, vede dialog s vládou a orgány státní správy, zasazuje se o vysokoškolskou samosprávu. Svoboda a kvalita studia Solidarita a rovný přístup Spoluodpovědnost studentů za řízení a rozvoj škol Mezinárodní spolupráce Souhlasíte… Continue reading »