Oct
20

Volby do Akademického senátu MU

Již brzy se uskuteční volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity. Studenti mají 2 zástupce z každé fakulty. Do plného počtu 20 se další dva vyberou z předem náhodně vylosovaných fakult; což pro toto volební období jsou Lékařská fakulta a Fakulta informatiky. Využijte možnost ovlivnit složení studentské komory, která je zastoupením studentů celé univerzity. Je to… Continue reading »

Sep
26

Vyhlášení voleb zástupců/zástupkyň studentů MU v Radě vysokých škol

Studentská komora Rady vysokých škol je významná instituce reprezentující zájmy studentů vysokých škol na celostátní a mezinárodní úrovni. Usiluje o spolupráci studentů s učiteli, vede dialog s vládou a orgány státní správy, zasazuje se o vysokoškolskou samosprávu. Svobodaa kvalita studia Solidaritaa rovný přístup Spoluodpovědnoststudentů za řízenía rozvoj škol Mezinárodníspolupráce Souhlasíte s těmito cíli? Chcete zastupovat… Continue reading »

Jun
27

Co se musí změnit na předmětové anketě?

Již dlouhou dobu se Studentská komora Akademického senátu MU snaží o revizi předmětové ankety v Informačním systému MU. Chceme zejména zlepšit její vypovídací hodnotu a zjednodušit ji pro uživatele, aby ji co nejvíce studentů vyplňovalo a učitelé ji četli, protože jim přinese užitečnou zpětnou vazbu. Předmětová anketa byla na počátku revolučním počinem. Masarykova univerzita tuto… Continue reading »

Jun
24

Online.muni.cz: Vliv na chod univerzity mají díky senátům i studenti

Od univerzitních studentů se neočekává „pouhé“ učení, ale také aktivní zapojení do života vysoké školy. Akademické senáty jsou místem, díky kterému mají studenti dokonce přímý vliv na její řízení. Na každé fakultě působí senát, do kterého své zástupce volí studenti i akademičtí pracovníci. Svůj senát má také univerzita jako celek – jsou v něm zástupci… Continue reading »

May
06

Usnesení k návrhům na zrušení studentského jízdného

Na schůzi Akademického senátu MU 6. května 2013 jsme iniciovali usnesení, které se staví proti návrhu ministerstva dopravy na nenařizování slev z jízdného. To by se citelně finančně dotklo zejména studentů vysokých škol i nižších stupňů studia. Senát se usnesl takto: “Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) nesouhlasí s návrhem Ministerstva dopravy na ukončení nařizování slev… Continue reading »

Apr
24

Setkání se Studentskou komorou

Zveme vás na diskusní setkání s členy Studentské komory Akademického senátu MU. Blíží se polovina našeho tříletého funkčního období. U té příležitosti bychom vám rádi představili, na čem pracujeme, a zeptali se, na co se podle vás máme zaměřit. Probereme naši pravidelnou činnost i větší projekty. Zaměříme se na to, jaký vliv na studium může… Continue reading »

Nov
19

Student Masarykovy univerzity převzal Cenu Jana Opletala za práci v samosprávě

Tisková zpráva Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity k ocenění jejího bývalého předsedy Zdeňka Ručky Cenou Jana Opletala, 17. listopadu 2012 Zdeněk Ručka, doktorand z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, převzal v sobotu 17. listopadu v Betlémské kapli Cenu Jana Opletala pro roky 2012 – 2014. Tuto cenu uděluje Studentská komora Rady vysokých škol za zásluhy… Continue reading »

Jun
21

Za lepší předmětovou anketu

Myslíme si, že současná podoba předmětové ankety v IS MU má omezenou vypovídající hodnotu nejen pro učitele, ale především pro studenty. Co vás na ankete štve? Vyplňujete ji? Sledujete výsledky? Co od byste od ankety očekávali? Zajímá nás váš názor, a proto vás prosíme o vyplnění tohoto krátkého dotazníku: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdiYVByRnVUU3ZQNFctb3FHU0JpS1E6MQ#gid=0 Právě s vámi dokážeme navrhnout… Continue reading »

Jun
20

Prohlášení k disciplinárnímu řízení s Tomášem Hnetilou, předsedou SKAS Fakulty právnické ZČU v Plzni

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity je silně znepokojena zahájením disciplinárního řízení s Tomášem Hnetilou, předsedou Studentské komory Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Nemůžeme se ztotožnit s tvrzením, že Tomáš Hnetila poškodil fakultu a znevážil dobré jméno své alma mater. K poškození dobrého jména Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni došlo mnohem… Continue reading »

Feb
19

Odpověď premiéra Petra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů

Ve čtvrtek večer nám přišla odpověď premiéra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů…

Older posts «