Mar
21

Report z výjezdního zasedání SK AS MU (20. – 22. února 2015)

V pátek 20. února jsme se před pátou hodinou odpolední sešli v příjemných prostorách hotelu Atlantis stojícího na samotném okraji Brna kousek od přehrady. Před námi byly dva dny naplněné přednáškami, jejichž cílem bylo předání základních informací do začátku naší tříleté senátorské cesty. Hned po ubytování nás čekala první taková přednáška s bývalou studentskou senátorkou Evou Majerovou. Eva… Continue reading »

Oct
20

Volby do Akademického senátu MU

Již brzy se uskuteční volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity. Studenti mají 2 zástupce z každé fakulty. Do plného počtu 20 se další dva vyberou z předem náhodně vylosovaných fakult; což pro toto volební období jsou Lékařská fakulta a Fakulta informatiky. Využijte možnost ovlivnit složení studentské komory, která je zastoupením studentů celé univerzity. Je to… Continue reading »

Oct
25

Zeman před volbami na univerzitu nepatří!

Studentská komora AS MU podporuje rozhodnutí rektora Beka týkající se přednášky prezidenta Zemana na půdě MU v době předvolební kampaně. Přednášky čestného předsedy kandidující strany, i když je jím sám prezident, na univerzitní půdu nepatří.

Nov
19

Student Masarykovy univerzity převzal Cenu Jana Opletala za práci v samosprávě

Tisková zpráva Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity k ocenění jejího bývalého předsedy Zdeňka Ručky Cenou Jana Opletala, 17. listopadu 2012 Zdeněk Ručka, doktorand z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, převzal v sobotu 17. listopadu v Betlémské kapli Cenu Jana Opletala pro roky 2012 – 2014. Tuto cenu uděluje Studentská komora Rady vysokých škol za zásluhy… Continue reading »

Apr
14

Vyjádření k současnému návrhu zápisného a protestnímu shromáždění dne 18. dubna

Studentská komora Akademického senátu MU nesouhlasí se zavedením zápisného v podobě, kterou navrhla vláda v tomto týdnu. Zároveň ale zdůrazňujeme, že neorganizujeme protestní shromáždění konané na náměstí Svobody dne 18. dubna. Nepřipojujeme se ani k podpoře tohoto shromáždění. Obsah protestů a názory jejich organizátorů nejsou názory Studentské komory AS MU.

Mar
07

Vyhlášení volby náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol

Vyhlašuji volbu na místo náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol a pravidla této volby. Datum konání volby: 2. 4. 2012 na zasedání SKAS MU. Způsob volby: tajná trojkolová volba. V prvním kole je kandidát zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého… Continue reading »