»

Jan
26

Ani Brno už nemůže mlčet. Jako zástupci studentů MU odmítáme Dobešovu reformu a bude nás slyšet.

Brno – Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity (SKAS MU) ztratila naději na konsensus. Domníváme se, že kvalitní reformy již nemůže být v současné vyhrocené situaci dosaženo. Současný návrh Ministerstva školství jsme opakovaně odmítli. Vedl by totiž ke snížení kvality vysokoškolského vzdělávání v České republice. Na opakované zásadní připomínky akademické obce ministerstvo vůbec nebralo zřetel a jasně tak deklarovalo svůj přezíravý postoj k základním demokratickým hodnotám naší společnosti. To i v Brně nakonec povede k protestům v ulicích.

SKAS MU neodmítá nutnost změn ve vysokém školství, ale reforma v podobě, kterou již rok prosazuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je nepřijatelná. “Stejně jako studenti z jiných vysokých škol, i my jsme do poslední chvíle neztráceli naději. Naději, že se našim zákonným reprezentantům, tedy Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, podaří přes všechny těžkosti s ministerstvem vyjednat rozumnou podobu návrhu reformní legislativy, kterou naše vysoké školství potřebuje. Bohužel se tak nestalo a naděje se rozplynula s odmítnutím všech návrhů, ke kterým jsme se přihlásili v prosinci 2011. Ministr Dobeš však za svým špatným a pro vysoké školství škodlivým návrhem nadále slepě stojí a předkládá jej vládě. A to bez ohledu jak na kritiku reprezentací vysokých škol, tak sílící celospolečenský nesouhlas s těmito návrhy. Proto už nemůžeme nadále mlčet,“ říkají reprezentanti studentů Masarykovy univerzity.

Studentské komoře vadí zejména to, že sporné části reformy zůstávají stále ve stejném znění, a to i po roce debat a odmítavých stanovisek Rady vysokých škol, České konference rektorů a akademických senátů jednotlivých vysokých škol. „Senát Masarykovy univerzity stejně jako další univerzity a naši zástupci v tělesech jednajících s ministerstvem několikrát kritizoval jednotlivé body reformy i způsob jejího projednávání. Po roce debat ale návrh zůstává ve nezměněné podobě. Stanoviska akademické obce jsou přehlížena, a to už nadále nemůžeme tolerovat,“ uvedl předseda SKAS MU Zdeněk Ručka. „Bohužel, tvrdošíjnost ministerstva pravděpodobně povede k demonstracím studentů i v Brně. Včera se uskutečnily první mobilizační schůzky a předpokládáme, že příští týden o sobě dají brněnští studenti vědět podobně jako naši pražští kolegové,“ dodává student Petr Soukeník, který se jako člen předsednictva Rady vysokých škol účastnil vyjednávání.

Dokument adresovaný předsedovi vlády podepsali:

Zdeněk Ručka za SKAS Masarykovy univerzity
Hana Landová za SKAS Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Hana Hřebačková za SKAS Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Karel Koranda za SKAS Vysokého učení technického v Brně
Martin Vokřál za SKAS Univerzity obrany
Vojtěch Rada za SKAS Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt pro média:

Mgr. Zdeněk Ručka
rucka@sci.muni.cz
606 624 956

Bc. Petr Soukeník
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Odkazy:

Stanovisko AS MU z prosince 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>