«

»

Jan
31

Protesty sílí. Rektoři se přidali na stranu protestujících studentů. Studenti vyzvali širokou veřejnost k zapojení se do protestů.

Brno, 30. ledna 2012 – Rektoři pěti největších brněnských vysokých škol se přidali k protestům svých studentů. Studenti vítají tento krok rektorů, který je podnítil k tomu, aby k protestům vyzvali i širokou veřejnost. K protestům se nově připojují zástupci vysokých škol z celé republiky a reformy kritizují i dříve reformám naklonění aktéři.

Vítáme skutečnost, že se na naši stranu postavili rektoři brněnských univerzit a společně s námi vyzývají vládu ke stažení reformních návrhů. Apely na stažení návrhu zákona o finanční pomoci studentů nakonec zazněly i z úst prof. Haňky, předsedy Rady pro reformu vysokých škol, která na přípravě obou návrhů pracovala,“ prohlásil Zdeněk Ručka, předseda studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity.
Opodstatněnost protestů ukazuje i skutečnost, že protesty otevřeně podporují zástupci univerzit z dalších měst a že se na plánovaný středeční protestní průvod přihlásilo již přes 1000 osob. Organizátoři očekávají rekordní účast a zaplnění brněnských ulic nespokojenou veřejností.

Protesty přicházejí od studentů, akademiků i rektorů nejen z Prahy, Brna ale i dalších měst a návrhy zákonů stále leží ve vládě. Žádáme proto veřejnost, které není lhostejný osud českého vysokého školství, aby se ve středu zapojila do našeho protestního pochodu,“ uvedl Petr Soukeník, mluvčí iniciativy studentských senátorů brněnských vysokých škol. Protestní pochod vyjde ve středu 1. února ve 14:00 z Moravského náměstí a půjde směrem k Právnické fakultě.

Brněnský otevřený dopis i protesty mají jasné poselství. „Odmítáme posilování rad veřejných vysokých škol na úkor akademických senátů, které by podle nás mělo za důsledek otevření univerzit politickým a komerčním vlivům. Nesouhlasíme se snižováním vlivu studentů – hybné síly akademické samosprávy – na rozvoj vysokých škol. Rovněž nám silně vadí nedotažený návrh zákona o finanční pomoci studentům, který má zalepit výpadek financování ze státního rozpočtu,“ rozšířil některé body Vojtěch Rada, předseda studentské komory Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně. Plánované snížení financování vysokých škol je ve výši 33 % a má být pokryto školným. K zavedení školného mluvčí studentské iniciativy Petr Soukeník dodává: „Neshodneme se sice na tom zda školné ano či ne. Přesto mezi námi panuje jednota v odmítnutí současného návrhu. Zavedení školného jako pokrytí výpadku financování ze státního rozpočtu ohrozí vysoké školy. Pokud bude školné zavedeno, mělo by být pouze doplňkovým zdrojem.

Kontakty:

Bc. Petr Soukeník,
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>