«

»

Feb
08

Tisková zpráva ke společnému prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.

Brno 8. 2. 2012

V Brně se sešli zástupci studentských komor akademických senátů (SKAS) Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně. Toto setkání je bezprecedentním krokem, který poukazuje na chápání celé situace jako závažné napříč celou Českou republikou. Senátoři z Masarykovy univerzity toto setkání svolali vzhledem k včerejšímu prohlášení vedení Věcí veřejných, ve kterém nabízí jednání o školném.  Studenti uvedli, že sliby na odložení školného jsou výsměchem v době, kdy požadují zachování akademických svobod, samosprávu a odstranění hrozby prorůstání politických a komerčních vlivů na chod vysokých škol.

Podle studentů se problematika kroků MŠMT stává stále komplexnější. Studenti ve svém prohlášení uvedli, že tváří v tvář hrozbě zastavení čerpání miliard z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje ministr pouze falešné garance a jeho prohlášení do médií jsou v přímém rozporu s realitou.

Podle studentů ministr ohrožuje české vysoké školství nejen po stránce legislativní, ale svými kroky v oblasti evropských fondů také po stránce finanční. Adam Felix z Univerzity Karlovy uvedl: „apelujeme na premiéra Nečase, aby vyzval svého podřízeného ministra Dobeše k tomu, aby přestal dělat prázdná gesta a začal konstruktivně jednat o obou věcných záměrech zákonů.“

„Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí,“ dodal Kamil Kyas z Univerzity Tomáše Bati.

Ministr Dobeš se připodobňuje ve svých prohlášeních ke kapitánovi Titaniku, který změní historii a Titanik zachrání. Vysokoškoláci však jeho počínání vnímají jinak. „Ministr Dobeš vede ministerstvo jako kapitán Schettino Concordii. Jestli se rychle nevzbouříme, potopí nás ke dnu,“ uvedl Pavel Troubil, předseda SKAS Masarykovy univerzity.

Studenti prohlásili, že pokud nebudou jejich požadavky vyslyšeny, uspořádají nad rámec plánovaného posledního únorového protestního týdne společnou celorepublikovou demonstraci. Petr Soukeník, mluvčí SKAS Masarykovy univerzity dodal: „Vzhledem k sílícímu odporu v akademických obcích a rostoucí podpoře ze strany veřejnosti očekávají masovou účast.“

Prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů zúčastněných univerzit

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>