«

»

Mar
07

Vyhlášení volby náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol

Vyhlašuji volbu na místo náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol a pravidla této volby.

Datum konání volby: 2. 4. 2012 na zasedání SKAS MU.

Způsob volby: tajná trojkolová volba. V prvním kole je kandidát zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého kola volby postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Jestliže není kandidát zvolen ani ve druhém kole, po poradě Komory se přistoupí ke třetímu kolu volby.

Jestliže dojde v prvním kole k rovnosti obdržených hlasů a nebudou jasní postupující do druhého kola, předseda vyhlásí doplňující hlasování o kandidátech s obdrženým rovným počtem hlasů, na jehož základě bude vybrán postupující do druhého kola. Jestliže dojde k rovnosti obdržených hlasů ve druhém kole volby, následuje 10 minutová rozprava Komory za přítomnosti kandidátů, po které se přistoupí ke třetímu kolu volby. Jestliže ani po třetím kole volby není žádný kandidát zvolen, předseda SKAS MU po neveřejné poradě s plénem SKAS MU vyhlásí vítěze. Tato neveřejná rozprava proběhne bez přítomnosti kandidátů a to členů i nečlenů Komory.

Způsob navržení kandidáta: přihlášení ke kandidatuře proběhne vložením strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a přihlášky (http://is.muni.cz/do/rect/AS/stud/SKRVS/SKRVS_prihlaska.doc) do příslušné odevzdávárny v ISu (https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/stud/32004131/32004137/).

Informace k funkci: Studenti Masarykovy univerzity mají v Radě vysokých škol a její Studentské komoře jednoho delegáta a jednoho náhradníka. Náhradník není člověk čekající v záloze. Oba zástupci mají povinnost se aktivně podílet na práci jak ve Studentské komoře, tak v celé Radě vysokých škol. Rozdíl mezi delegátem a náhradníkem je pouze v tom, že náhradník má hlasovací právo pouze za nepřítomnosti delegáta. Na stránkách SK RVŠ (skrvs.cz) a RVŠ (radavs.cz) naleznete zápisy z jednání, vnitřní předpisy a další materiály. Pro více informací o funkci můžete kontaktovat delegátku Masarykovy univerzity Helenu Zrůstovou (h.zrustova@gmail.com).

Deadline pro přihlášení: sobota 31. 3. 2012 včetně

Pokyny k vypracování motivačního dopisu:

  • Rozsah: maximálně 2 normostrany.
  • Formální požadavky: do hlavičky motivačního dopisu uvést jméno, příjmení a UČO.

Mgr. Pavel Troubil
předseda SKAS MU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>