«

»

Nov
19

Student Masarykovy univerzity převzal Cenu Jana Opletala za práci v samosprávě

Zdeněk Ručka (foto: Ondřej Vala)

Zdeněk Ručka (foto: Ondřej Vala)

Tisková zpráva Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity k ocenění jejího bývalého předsedy Zdeňka Ručky Cenou Jana Opletala, 17. listopadu 2012

Zdeněk Ručka, doktorand z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, převzal v sobotu 17. listopadu v Betlémské kapli Cenu Jana Opletala pro roky 2012 – 2014. Tuto cenu uděluje Studentská komora Rady vysokých škol za zásluhy o rozvoj akademické samosprávy a studentské účasti v ní, za hájení studentských práv a zapojení studujících do veřejného dění.

Zdeněk Ručka během svého studia bojoval za práva studentů v akademických senátech i řadě studentských spolků. Širokou veřejnost zaujal před dvěma lety, kdy upozornil na plagiátorskou kauzu tehdejšího děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Martina Svobody. Ten pod vlivem důkazů rezignoval na svoji funkci. V letošním roce patřil Zdeněk Ručka k předním postavám studentských protestů proti omezování samosprávy vysokých škol, které vyvrcholily tzv. Týdnem neklidu. Hana Ripková, předsedkyně výboru Ceny Jana Opletala a ředitelka Fulbrightovy komise, uvedla, že volbou Zdeňka Ručky výbor ocenil i všechny studentky a studenty, kteří se podíleli na protestních akcích.

Dá se říct, že dnešní doba po nás velké oběti nežádá. Ale snad o to více si žádá, abychom se každý obětovali aspoň trochu,“ uvedl Zdeněk Ručka ve svém děkovném projevu, kde zdůrazňoval, že bez aktivního zapojení občanů nemůže demokratická společnost dobře fungovat. Dále vyzvedl význam akademické samosprávy a svůj projev uzavřel slibem, že jeho generace, „která jako první vychodila základní, střední i vysoké školy ve svobodné zemi, si tu svobodu nenechá vzít.“

Laureát působil několik let v rámci Studentských poradců. Ti na Masarykově univerzitě poskytují studijně-právní poradenství a vystupují aktivně na obranu studentů, kteří byli poškozeni vyučujícím. Stál u zrodu nezávislého studentského informačního portálu Lemur.mu.

Zdeněk Ručka je dlouholetým členem Spolku přírodovědců a dále působí ve výboru Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity. Je také součástí skupiny Studentské jaro, která se připojila k iniciativě Vraťte nám stát.

Kontakt pro média:

RNDr. Pavel Troubil,
predseda Studentské komory AS MU
pavel@ics.muni.cz
604 357 701

Mgr. Zdeněk Ručka,
laureát Ceny Jana Opletala
zdenek.rucka@gmail.com
606 624 965

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>