«

»

May
06

Usnesení k návrhům na zrušení studentského jízdného

Na schůzi Akademického senátu MU 6. května 2013 jsme iniciovali usnesení, které se staví proti návrhu ministerstva dopravy na nenařizování slev z jízdného. To by se citelně finančně dotklo zejména studentů vysokých škol i nižších stupňů studia. Senát se usnesl takto:

“Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) nesouhlasí s návrhem Ministerstva dopravy na ukončení nařizování slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě nad rámec zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, s platností od 1.7.2013, které vyplývá z materiálu „Problematika státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě“, č.j. 2/2013-410-TAR/3. Akademický senát tak plně podporuje stanovisko Studentské komory Rady vysokých škol ze dne 4. března 2013.

Vědom si pouze pětinového podílu Brňanů na počtu studentů brněnských vysokých škol, AS MU vyjadřuje obavu z možných následků takového kroku a jeho dopadu na ekonomickou situaci studentů. Výsledkem může být zvýšení nedostupnosti studia a snížení inkluzivity školství. Tento krok je také v rozporu s přijatou evropskou strategií Evropa 2020, která podporuje mobilitu studentů.

AS MU také upozorňuje, že zvýšení finanční náročnosti studia může vést k nárůstu řádně neukončených studií, což je krok vedoucí kontra národní strategie v rámci strategie Evropa 2020, která předpokládá snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení.

AS MU si je vědom problémů, včetně rozpočtových, na něž Ministerstvo dopravy upozorňuje, nicméně nepovažuje plošné seškrtání za řešení. Vyzývá tak k systémovému řešení, které neohrozí mobilitu studentů a žáků za vzděláním.

AS MU vyzývá Ministerstvo dopravy k přehodnocení svého plánu a vypracování širší analýzy dopadů případného zrušení slev na socioekonomickou situaci studentů.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>