«

»

Mar
21

Report z výjezdního zasedání SK AS MU (20. – 22. února 2015)

V pátek 20. února jsme se před pátou hodinou odpolední sešli v příjemných prostorách hotelu Atlantis stojícího na samotném okraji Brna kousek od přehrady. Před námi byly dva dny naplněné přednáškami, jejichž cílem bylo předání základních informací do začátku naší tříleté senátorské cesty.

Hned po ubytování nás čekala první taková přednáška s bývalou studentskou senátorkou Evou Majerovou. Eva pro nás měla přichystanou prezentaci na téma legislativa vysokých škol, kde kladla důraz zejména na vnitřní předpisy a legislativní fungování Masarykovy univerzity. Zjistili jsme tak, jak zhruba funguje tvorba předpisů, jimiž se univerzita a její zaměstnanci i studenti řídí, a jakou roli v tom hraje ministerstvo školství.

Po přednášce o legislativě nás čekala milá povinnost v podobě večeře s rektorem univerzity, docentem Mikulášem Bekem. Atmosféra při diner byla veskrze poměrně uvolněná a my jsme se neostýchali položit panu rektorovi otázky „na tělo“, přičemž on nám na všechny odpověděl. Témata byla různá – dotkli jsme se ekonomiky, momentální situace na některých fakultách i možných krátko- a dlouhodobých plánů do budoucna.

V sobotu po snídani nás čekal blok dvou na sebe navazujících přednášek, jejichž tématy bylo vnitřní fungování AS MU a zhodnocení činnosti a výsledků jeho studentské komory v předcházejícím volebním období 2012 – 2014.

V rámci tohoto bloku nám bylo například vysvětleno, že ne každý zaměstnanec univerzity je automaticky i akademickým pracovníkem, nebo jaké všechny komise jsou přidruženy k univerzitnímu akademickému senátu. Ondra Mocek s Pavlem Troubilem, kteří nám o těchto věcech vyprávěli, nám sdělili i funkce a působnost jednotlivých vysokoškolských ústavů, které na MU fungují, a probrali s námi i podmínky usnášeníschopnosti senátu a pravidla hlasování a voleb v něm.

Po obědě řada z nás využila takřka jarního počasí a vyrazila na pěší prohlídku okolí, aby načerpala síly před příjezdem doktora Michala Bulanta, jenž pro nás měl připravenou prezentaci o financování vysokých škol a rozpočtu Masarykovy univerzity.

Doktor Bulant, staronový předseda AS MU, nám podrobně vysvětlil, na základě čeho je momentálně tvořen rozpočet vysokých škol a jakou roli při tom hrají ukazatele A a K. Dozvěděli jsme se i to, co znamená ono magické sousloví „rivové body“, které se nyní skloňuje napříč snad celou univerzitou. Důležitým poznatkem bylo i to, že po zvýšení váhy ukazatele K (respektive zvýšení váhy vědeckého výkonu) přicházejí o peníze ty fakulty, které se primárně nezaměřují na výzkum, nýbrž na výuku samotnou.

Po doktoru Bulantovi přišla na řadu přednáška Filipa Příhody a Míši Tvrdoňové, kteří nám objasnili principy fungování Rady vysokých škol a její Studentské komory. A na úplný závěr sobotního odpoledne, respektive na začátek jejího večera, jsme si promítali fotky předních akademických pracovníků a činitelů stojících v čele důležitých univerzitních orgánů, abychom do budoucna věděli, s kým máme tu čest.

Vskutku náročný sobotní program, jehož pomyslnými vrcholy byly dvojblok přednášek Ondry a Pavla společně s rychlým náhledem do ekonomiky univerzity s doktorem Bulantem, jsme úspěšně zakončili ideální teambuildingovou akcí – hraním bowlingu. V něm pouze o ten nejmenší vláseček zvítězil „exaktní“ tým před tím „humanitním“.

Celé nedělní dopoledne bylo vyhrazeno volbě nového předsedy SK AS MU. Kandidáti byli dva – Martin Jakub Arbet a Jirka Libra, oba studenti lékařské fakulty.

Martin i Jirka dostali na začátku deset minut na to, aby představili svou vizi, čeho by chtěli jako předsedové dosáhnout, respektive jaké mají plány se studentskou komorou. Představy obou kandidátů měly poměrně dost podobných nebo úplně shodných bodů. Ještě před hlasováním v prvním kole se však ukázalo, že Martin odjíždí hned v následujícím týdnu na čtyři měsíce do Švédska na pracovní stáž, přičemž Jirka má naplánovaný výjezd na Erasmus na příští rok, což by v praxi znamenalo, že zvolený předseda by odjel na půl roku teď, nebo za rok.

Výsledky hlasování ve třech kolech napovídají tomu, že ani jeden z kandidátů nedokázal přesvědčit větší porci hlasujících. Jak je také na výsledcích možné vidět, hlasující senátoři (minimálně mezi prvním a druhým kolem volby) měnili v průběhu volby své preference.

 

a)      1. kolo – Martin 10 hlasů, Jirka 7 hlasů, 1 senátor se zdržel

b)      2. kolo – Jirka 10 hlasů, Martin 7 hlasů, 1 senátor se zdržel

c)      3. kolo – Jirka 9 hlasů, Martin 7 hlasů, 1 senátor se zdržel

 

Kandidát ke svému zvolení do funkce předsedy SK AS MU potřeboval nadpoloviční většinu hlasů od všech senátorů, což znamená 11. Martin ani Jirka tohoto výsledku nedosáhli a tak byla volba předsedy přesunuta na polovinu března.

 

Krátce po nedělním poledni jsme vyklidili pokoje, poděkovali zaměstnancům za vynikající servis během uplynulých dnů a po vlastní ose jsme se odebrali plni nových a zásadních informací a poznatků zpátky do Brna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>