Reforma

Ministerstvo školství v čele s ministrem Dobešem předložilo vládě dva návrhy věcných záměrů zákonů, které mají reformovat české vysoké školství – jmenovitě zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studetnům. Během jejich projednávání v roce 2011 vydaly oficiální reprezentace vysokých škol řadu připomínek, jimž se ze strany ministerstva dostalo jen málo respektu.

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity vyjádřila opakovaně nesouhlas s těmito návrhy a aktivně organizuje protestní akce. Jaké jsou hlavní důvody našeho nesouhlasu?

  • Posilování pravomocí rady veřejné vysoké školy na úkor volených akademických senátů. To, spolu se změnou způsobu jmenování členů rad, povede k výraznému posílení politického vlivu na chod vysokých škol a omezení jejich autonomie.
  • Neopodstatněné omezení počtu studentů v akademických senátech. Toto snížení poškodí samosprávný charakter vysokoškolských institucí, neboť studenti jsou plnohodnotnou součástí akademické obce.
  • Nedotažený návrh zákona o finanční pomoci studentům. Současný návrh je šitý horkou jehlou a neřeší finanční problémy českého vysokého školství.

Proběhlé akce:

Přijďte nás podpořit!

Dokumenty:

eopodstatněné omezení počtu studentů v akademických senátech. Toto snížení poškodí samosprávný charakter vysokoškolských institucí, neboť studenti jsou plnohodnotnou součástí akademické obce.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>