Akademické senáty

Masarykova univerzita
Akademický senát MU
Studentská komora AS MU

Právnická fakulta
Akademický senát PrF
Studentská komora AS PrF

Lékařská fakulta
Akademický senát LF
Studentská komora AS LF

Přírodovědecká fakulta
Akademický senát PřF
Studentská komora AS PřF

Filozofická fakulta
Akademický senát FF
Studentská komora AS FF

Pedagogická fakulta
Akademický senát PedF
Studentská komora AS PedF

Ekonomicko-správní fakulta
Akademický senát ESF
Studentská komora AS ESF

Fakulta informatiky
Akademický senát FI
Studentská komora AS FI

Fakulta sociálních studií
Akademický senát FSS
Studentská komora AS FSS (Facebook)

Fakulta sportovních studií
Akademický senát FSpS
Studentská komora AS FSpS