Feb
08

Tisková zpráva ke společnému prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.

Brno 8. 2. 2012

V Brně se sešli zástupci studentských komor akademických senátů (SKAS) Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně. Toto setkání je bezprecedentním krokem, který poukazuje na chápání celé situace jako závažné napříč celou Českou republikou. Senátoři z Masarykovy univerzity toto setkání svolali vzhledem k včerejšímu prohlášení vedení Věcí veřejných, ve kterém nabízí jednání o školném.  Studenti uvedli, že sliby na odložení školného jsou výsměchem v době, kdy požadují zachování akademických svobod, samosprávu a odstranění hrozby prorůstání politických a komerčních vlivů na chod vysokých škol.

Podle studentů se problematika kroků MŠMT stává stále komplexnější. Studenti ve svém prohlášení uvedli, že tváří v tvář hrozbě zastavení čerpání miliard z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje ministr pouze falešné garance a jeho prohlášení do médií jsou v přímém rozporu s realitou.

Podle studentů ministr ohrožuje české vysoké školství nejen po stránce legislativní, ale svými kroky v oblasti evropských fondů také po stránce finanční. Adam Felix z Univerzity Karlovy uvedl: „apelujeme na premiéra Nečase, aby vyzval svého podřízeného ministra Dobeše k tomu, aby přestal dělat prázdná gesta a začal konstruktivně jednat o obou věcných záměrech zákonů.“

„Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí,“ dodal Kamil Kyas z Univerzity Tomáše Bati.

Ministr Dobeš se připodobňuje ve svých prohlášeních ke kapitánovi Titaniku, který změní historii a Titanik zachrání. Vysokoškoláci však jeho počínání vnímají jinak. „Ministr Dobeš vede ministerstvo jako kapitán Schettino Concordii. Jestli se rychle nevzbouříme, potopí nás ke dnu,“ uvedl Pavel Troubil, předseda SKAS Masarykovy univerzity.

Studenti prohlásili, že pokud nebudou jejich požadavky vyslyšeny, uspořádají nad rámec plánovaného posledního únorového protestního týdne společnou celorepublikovou demonstraci. Petr Soukeník, mluvčí SKAS Masarykovy univerzity dodal: „Vzhledem k sílícímu odporu v akademických obcích a rostoucí podpoře ze strany veřejnosti očekávají masovou účast.“

Prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů zúčastněných univerzit

Feb
08

Společné prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.

Brno, 8. 2. 2012

S rozhořčením konstatujeme, že se nám nedostalo žádné reakce na otevřený dopis členů akademické obce ze dne 25. ledna 2012, v němž jsme formulovali výtky vůči věcným záměrům zákonů reformujících vysoké školství. Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí. Opakujeme, že oba věcné záměry zákona jsou špatné, a proto i dnes trváme na jejich stažení a voláme po návratu k jednání o jejich podobě.

Studenti brání akademické svobody a samosprávu. Ministr školství nás však chce uplatit odložením školného. Těmito planými sliby se koupit nenecháme a trváme na svých požadavcích. Problémy na ministerstvu školství jsou komplexní a výrazně se projevují například nekompetentními kroky ministra ve věci čerpání peněz z evropských fondů nebo nepřehlednou a problematickou personální politikou. Tváří v tvář hrozbě zastavení čerpání miliard z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje ministr pouze falešné garance. Jeho prohlášení jsou v přímém rozporu s realitou.

Ministr tedy ohrožuje české vysoké školství nejen po stránce legislativní, ale nově i po stránce finanční. Proto apelujeme na premiéra Nečase, aby vyzval svého podřízeného k tomu, ať přestane dělat prázdná gesta, začne se chovat profesionálně a zahájí diskuzi s akademickou obcí. Jsme si vědomi nutnosti reforem vysokého školství, nesmí však mít podobu, která by vysoké školství poškodila. Je naší morální povinností bránit akademické svobody všemi demokratickými prostředky.

Rovněž se výrazně ohrazujeme proti prohlášením prezidenta republiky Václava Klause. Ten napadá studenty, že bojují proti školnému. Pane prezidente, Vaše kroky jsou manipulativní a když veřejnosti vzkazujete, že bojujeme proti školnému, jde říct jediné – neznáte naše požadavky.

Jakožto občané České republiky proto důrazně vyzýváme vládu ČR, členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby odmítli současný záměr zákona o vysokých školách a záměr zákona o finanční pomoci studentům a také všechny další návrhy, které by podobným způsobem omezovaly vysokoškolskou samosprávu a podřizovaly akademické svobody politickým zájmům a ekonomickému lobby.

Nebudou-li naše požadavky vyslyšeny, uspořádáme nad rámec plánovaného posledního únorového protestního týdne společnou celorepublikovou demonstraci. Vzhledem k sílícímu odporu v akademických obcích a rostoucí podpoře ze strany veřejnosti očekáváme masovou účast.

Prohlášení ke stažení

Feb
01

Brněnští studenti zaplnili ulice. Vzkázali ministerstvu, ať z nich nedělá voly

Brno, 1. 2. 2012 – Ve středečních odpoledních hodinách vyšel do brněnských ulic přes jeden tisíc studentů. Studenti hlasitě odmítli stávající návrhy reforem vysokého školství. Během pochodu byly alegoricky ztvárněny pocity studentů. Ti se zapřáhli do pluhu a ministru Dobešovi vzkázali, že to „zvoral“.

Během pochodu studenti jednotně a silně skandovali hesla jako „Dobeš to zvoral“, „Nechceme do škol ABL“, „Chceme svoje práva“, „Nechceme dluhy“, „Svo – bo – du!“, „Sa – mo – správa!“ nebo „Dobeše do koše“. Protest vyrazil ve 14:20 od kina Scala na Moravském náměstí a po hodině a čtvrt chůze dorazil před Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Studenti procházeli převážně přes postraní uličky. „Nechtěli jsme zablokovat Brno a způsobit komplikace brněnským řidičům. Pokud budeme muset zorganizovat další průvod, projdeme přímo přes hlavní tahy,“ popsala trasu pochodu Eva Majerová, hlavní organizátorka pochodu.

Podle odhadů organizátorů se průvodu zúčastnilo přes 1 000 osob. Průvod vedla skupina studentů táhnoucích pluh. Podle Jana Záhory z Mendelovy univerzity v Brně tímto studenti chtěli vyjádřit své pocity. „Máme již dost toho, jak ministerstvo ignoruje naše výzvy. Chceme diskutovat. Ne být pouze zapřaženi a slepě kráčet vpřed,“ uvedl Záhora.

K protestnímu průvodu nás podnítili sami studenti. Po odeslání otevřeného dopisu se na nás začali obracet s tím, ať konáme razantněji. Tyto žádosti jsme vyslyšeli. Studenti, a nově i široká veřejnost, se na nás však obracejí stále intenzivněji a vyzývají nás k dalším protestům. Pokud to bude nutné, vyslyšíme je,“ uvedla Hana Landová ze Studentské komory Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity.

Petr Soukeník, mluvčí iniciativy brněnských studentských senátorů, nastínil další plány: „Čekáme, jak zareaguje vláda, které jsme směřovali náš otevřený dopis. Pokud vláda i ministerstvo nevyslyší naše požadavky, přistoupíme k dalším krokům. Jsme již v kontaktu se zástupci škol z celé republiky, které vyzveme k podobným společným protestům.

Kontakt pro média:

Bc. Petr Soukeník,
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Jan
31

Protesty sílí. Rektoři se přidali na stranu protestujících studentů. Studenti vyzvali širokou veřejnost k zapojení se do protestů.

Brno, 30. ledna 2012 – Rektoři pěti největších brněnských vysokých škol se přidali k protestům svých studentů. Studenti vítají tento krok rektorů, který je podnítil k tomu, aby k protestům vyzvali i širokou veřejnost. K protestům se nově připojují zástupci vysokých škol z celé republiky a reformy kritizují i dříve reformám naklonění aktéři.

Vítáme skutečnost, že se na naši stranu postavili rektoři brněnských univerzit a společně s námi vyzývají vládu ke stažení reformních návrhů. Apely na stažení návrhu zákona o finanční pomoci studentů nakonec zazněly i z úst prof. Haňky, předsedy Rady pro reformu vysokých škol, která na přípravě obou návrhů pracovala,“ prohlásil Zdeněk Ručka, předseda studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity.
Opodstatněnost protestů ukazuje i skutečnost, že protesty otevřeně podporují zástupci univerzit z dalších měst a že se na plánovaný středeční protestní průvod přihlásilo již přes 1000 osob. Organizátoři očekávají rekordní účast a zaplnění brněnských ulic nespokojenou veřejností.

Protesty přicházejí od studentů, akademiků i rektorů nejen z Prahy, Brna ale i dalších měst a návrhy zákonů stále leží ve vládě. Žádáme proto veřejnost, které není lhostejný osud českého vysokého školství, aby se ve středu zapojila do našeho protestního pochodu,“ uvedl Petr Soukeník, mluvčí iniciativy studentských senátorů brněnských vysokých škol. Protestní pochod vyjde ve středu 1. února ve 14:00 z Moravského náměstí a půjde směrem k Právnické fakultě.

Brněnský otevřený dopis i protesty mají jasné poselství. „Odmítáme posilování rad veřejných vysokých škol na úkor akademických senátů, které by podle nás mělo za důsledek otevření univerzit politickým a komerčním vlivům. Nesouhlasíme se snižováním vlivu studentů – hybné síly akademické samosprávy – na rozvoj vysokých škol. Rovněž nám silně vadí nedotažený návrh zákona o finanční pomoci studentům, který má zalepit výpadek financování ze státního rozpočtu,“ rozšířil některé body Vojtěch Rada, předseda studentské komory Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně. Plánované snížení financování vysokých škol je ve výši 33 % a má být pokryto školným. K zavedení školného mluvčí studentské iniciativy Petr Soukeník dodává: „Neshodneme se sice na tom zda školné ano či ne. Přesto mezi námi panuje jednota v odmítnutí současného návrhu. Zavedení školného jako pokrytí výpadku financování ze státního rozpočtu ohrozí vysoké školy. Pokud bude školné zavedeno, mělo by být pouze doplňkovým zdrojem.

Kontakty:

Bc. Petr Soukeník,
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Jan
27

Studuješ? Pak pojď bránit akademickou svobodu!

Plakát zvoucí na protestní pochod studentů

Rozklepnutím si otevřete obrázek v kvalitě pro tisk.

Jan
27

Studentští senátoři šesti brněnských VŠ svolávají studenty k protestnímu pochodu. Chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s Dobešovými reformami.

Brno – Po středečním setkání zástupců šesti brněnských vysokých škol, kteří reprezentují na 65 000 studentů, nabraly věci rychlý spád. Volání po viditelnějších protestních akcích bylo velmi silné a vyústilo v organizaci protestního pochodu na středu 1.2.2012. Cílem tohoto pochodu je seznámit širokou veřejnost se stanovisky studentů vůči věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům a apelovat na ministra Dobeše, aby jejich připomínky přijal a do zmíněných dokumentů implementoval.

Pochod začne na Moravském náměstí před kinem Scala 1.2.2012. ve 14:00 a postupně se přesune kolem několika fakult několika brněnských univerzit před budovu Právnické fakulty MU, kde budou zástupci studentů prezentovat své připomínky,“ komentuje jeden z organizátorů protestu, Jan Záhora z Mendelovy univerzity. „Chceme ukázat zbytku republiky, že se také umíme za své názory postavit a bít, že nejsme jen stroje, co chodí z přednášky na přednášku, ale o situaci na vysokých školách aktivně přemýšlíme,“ dodala koordinátorka protestů Eva Majerová z Masarykovy univerzity. Na programu průvodu budou nejen proslovy studentských zástupců, ale i alegorické ztvárnění pocitů, které studenti směrem k ministerstvu chovají.

Propagace protestů probíhá zejména prostřednictvím sociálních sítí. „Snažíme se organizovat tak, aby bylo možné okamžitě nalézt žhavé informace. Proto je možné nejaktuálnější dění možné sledovat v události na facebooku a na stránce studentské komory Akademického senátu MU. Zde je již pozvaných téměř 6000 osob a přes 260 osob potvrdilo svou účast. Věříme, že demonstrace se nakonec zúčastní kolem 500 osob,“ uvedl tiskový mluvčí protestů Petr Soukeník.

Pochod svolaný studentskými senátory bude volně přecházet do otevřeného dialogu o stavu vysokého školství v zrcadle plánovaných změn, kterou zaštiťuje Iniciativa Brno za svobodné vysoké školy v aule Právnické fakulty MU 1.2.2012 v 16:00. Zde se budou moci jednotliví účastníci dozvědět víc o plánovaných reformách včetně osobních názorů předních představitelů nejen brněnské akademické obce. Takto rozsáhlá spolupráce studentů napříč univerzitami je v Brně od roku 1989 naprosto výjimečná a sama o sobě svědčí o vyhrocenosti situace ve veřejném vysokém školství. Zástupci brněnských studentů proto vyzývají všechny, které otázka reformy terciárního vzdělávaní zajímá, aby neváhali a k protestům se připojili. Organizátorka Eva Majerová z Masarykovy univerzity s úsměvem dodává: „ISIC kontrolovat nebudeme, všichni jste vítaní!

Kontakty:

Bc. Petr Soukeník,
mluvčí Studentské komory AS MU
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Mgr. Eva Majerová,
hlavní organizátorka protestní akce
majidlo@mail.muni.cz
776 742 984

Důležité odkazy:

Trasa protestního pochodu:

Trasa protestního pochodu

Jan
26

Setkání SKASů všech brněnských veřejných vysokých škol a podpis otevřeného dopisu vládě

Aktuálně: Chcete vědět co odpověděl premiér Petr Nečas? Čtěte zde.

25. ledna se ve večerních hodinách sešli zástupci studentských komor akademických senátů Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Mendelovy univerzity, Janáčkovy akademie múzických umění, Univerzity obrany a Veterinární a farmaceutické univerzity. Výsledkem jejich setkání je níže  uvedený otevřený dopis vládě České republiky a dohoda o společném postupu v protestech proti navrhované podobě reformy vysokého školství.

Zástupci brněnských SKASů přítomní na jednání

 

K výzvě se zatím připojily studentské komory akademických senátů těchto univerzit:

Soubory:

Jan
26

Ani Brno už nemůže mlčet. Jako zástupci studentů MU odmítáme Dobešovu reformu a bude nás slyšet.

Brno – Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity (SKAS MU) ztratila naději na konsensus. Domníváme se, že kvalitní reformy již nemůže být v současné vyhrocené situaci dosaženo. Současný návrh Ministerstva školství jsme opakovaně odmítli. Vedl by totiž ke snížení kvality vysokoškolského vzdělávání v České republice. Na opakované zásadní připomínky akademické obce ministerstvo vůbec nebralo zřetel a jasně tak deklarovalo svůj přezíravý postoj k základním demokratickým hodnotám naší společnosti. To i v Brně nakonec povede k protestům v ulicích.

SKAS MU neodmítá nutnost změn ve vysokém školství, ale reforma v podobě, kterou již rok prosazuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je nepřijatelná. “Stejně jako studenti z jiných vysokých škol, i my jsme do poslední chvíle neztráceli naději. Naději, že se našim zákonným reprezentantům, tedy Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, podaří přes všechny těžkosti s ministerstvem vyjednat rozumnou podobu návrhu reformní legislativy, kterou naše vysoké školství potřebuje. Bohužel se tak nestalo a naděje se rozplynula s odmítnutím všech návrhů, ke kterým jsme se přihlásili v prosinci 2011. Ministr Dobeš však za svým špatným a pro vysoké školství škodlivým návrhem nadále slepě stojí a předkládá jej vládě. A to bez ohledu jak na kritiku reprezentací vysokých škol, tak sílící celospolečenský nesouhlas s těmito návrhy. Proto už nemůžeme nadále mlčet,“ říkají reprezentanti studentů Masarykovy univerzity.

Studentské komoře vadí zejména to, že sporné části reformy zůstávají stále ve stejném znění, a to i po roce debat a odmítavých stanovisek Rady vysokých škol, České konference rektorů a akademických senátů jednotlivých vysokých škol. „Senát Masarykovy univerzity stejně jako další univerzity a naši zástupci v tělesech jednajících s ministerstvem několikrát kritizoval jednotlivé body reformy i způsob jejího projednávání. Po roce debat ale návrh zůstává ve nezměněné podobě. Stanoviska akademické obce jsou přehlížena, a to už nadále nemůžeme tolerovat,“ uvedl předseda SKAS MU Zdeněk Ručka. „Bohužel, tvrdošíjnost ministerstva pravděpodobně povede k demonstracím studentů i v Brně. Včera se uskutečnily první mobilizační schůzky a předpokládáme, že příští týden o sobě dají brněnští studenti vědět podobně jako naši pražští kolegové,“ dodává student Petr Soukeník, který se jako člen předsednictva Rady vysokých škol účastnil vyjednávání.

Dokument adresovaný předsedovi vlády podepsali:

Zdeněk Ručka za SKAS Masarykovy univerzity
Hana Landová za SKAS Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Hana Hřebačková za SKAS Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Karel Koranda za SKAS Vysokého učení technického v Brně
Martin Vokřál za SKAS Univerzity obrany
Vojtěch Rada za SKAS Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt pro média:

Mgr. Zdeněk Ručka
rucka@sci.muni.cz
606 624 956

Bc. Petr Soukeník
soukenik@mail.muni.cz
777 002 674

Odkazy:

Stanovisko AS MU z prosince 2011

» Newer posts