Apr
14

Vyjádření k současnému návrhu zápisného a protestnímu shromáždění dne 18. dubna

Studentská komora Akademického senátu MU nesouhlasí se zavedením zápisného v podobě, kterou navrhla vláda v tomto týdnu. Zároveň ale zdůrazňujeme, že neorganizujeme protestní shromáždění konané na náměstí Svobody dne 18. dubna. Nepřipojujeme se ani k podpoře tohoto shromáždění. Obsah protestů a názory jejich organizátorů nejsou názory Studentské komory AS MU.

Mar
21

Ministr chtěl studenty umlčet. Vzkazují mu, ať se nestaví do role spasitele

Tisková zpráva brněnských studentů a akademických senátorů k ohlášené rezignaci ministra školství Josefa Dobeše Brno 21.3. 2012 – Ministr Dobeš oznámil odstoupení a mezi českými studujícími dnes zavládla mohutná vlna emocí. Studenti z Brna však upozorňují, že zamýšlená rezignace a uvedené důvody jsou pouze zástěrkou. Veřejnost by podle studentů měla vnímat jako důvody tohoto kroku… Continue reading »

Mar
07

Vyhlášení volby náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol

Vyhlašuji volbu na místo náhradníka do Studentské komory Rady vysokých škol a pravidla této volby. Datum konání volby: 2. 4. 2012 na zasedání SKAS MU. Způsob volby: tajná trojkolová volba. V prvním kole je kandidát zvolen, jestliže získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů nezíská, do druhého… Continue reading »

Feb
19

Odpověď premiéra Petra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů

Ve čtvrtek večer nám přišla odpověď premiéra Nečase na otevřený dopis studentských komor akademických senátů…

Feb
08

Společné prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně.

Brno, 8. 2. 2012 S rozhořčením konstatujeme, že se nám nedostalo žádné reakce na otevřený dopis členů akademické obce ze dne 25. ledna 2012, v němž jsme formulovali výtky vůči věcným záměrům zákonů reformujících vysoké školství. Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí. Opakujeme, že oba věcné záměry zákona… Continue reading »

Jan
27

Studuješ? Pak pojď bránit akademickou svobodu!

Rozklepnutím si otevřete obrázek v kvalitě pro tisk.

Jan
26

Setkání SKASů všech brněnských veřejných vysokých škol a podpis otevřeného dopisu vládě

Aktuálně: Chcete vědět co odpověděl premiér Petr Nečas? Čtěte zde. 25. ledna se ve večerních hodinách sešli zástupci studentských komor akademických senátů Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Mendelovy univerzity, Janáčkovy akademie múzických umění, Univerzity obrany a Veterinární a farmaceutické univerzity. Výsledkem jejich setkání je níže  uvedený otevřený dopis vládě České republiky a dohoda o společném… Continue reading »

» Newer posts