«

»

Jun
20

Prohlášení k disciplinárnímu řízení s Tomášem Hnetilou, předsedou SKAS Fakulty právnické ZČU v Plzni

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity je silně znepokojena zahájením disciplinárního řízení s Tomášem Hnetilou, předsedou Studentské komory Akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Nemůžeme se ztotožnit s tvrzením, že Tomáš Hnetila poškodil fakultu a znevážil dobré jméno své alma mater. K poškození dobrého jména Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni došlo mnohem dříve v důsledku událostí, které jsou široké veřejnosti v České republice dobře známy. Skutky popsané v podnětu k zahájení disciplinárního řízení proto považujeme za projev standardního výkonu funkce člena akademického senátu.

Prohlášení “Rozumem proti emocím” a jeho veřejnou prezentaci vnímáme jako odvážné vyslovení názoru, který je v akademické obci fakulty menšinový. V demokratickém státě není přípustné disciplinárně trestat takový projev svobody slova.

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity doufá, že bude v disciplinárním řízení spravedlivě rozhodnuto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>