«

Apr
02

Zpráva ze 3. zasedání AS MU (30. března 2015)

V pondělí jsme se sešli v rámci třetího zasedání AS MU.
Projednali jsme a následně i schválili několik důležitých bodů.

1) Změna Statutu PrF – proděkani nově nebudou automaticky i členy fakultní vědecké rady.
Důvod této změny? Proděkanem totiž může být jmenován i “pouhý” doktor, přičemž jedním z úkolů vědecké rady je rozhodovat o přidělení titulů docent a profesor.

2) Vyjádřili jsme se k návrhu rektora o jmenování stále úřadující děkanky PrF, profesorky Rozehnalové novou prorektorkou pro studijní záležitosti.
S děkankou jsme diskutovali a z jejích odpovědí jsme usoudili, že je vhodnou kandidátkou. Následně jsme tedy návrh jednohlasně podpořili. Rektor ji k 1. dubnu 2015 jmenoval do funkce.
A co má nová prorektorka na starosti? Například poplatky za studium, nebo chod Kariérního a Poradenského centra a jejich větší zviditelnění a zpropagování mezi studenty.

3) Do redakční rady univerzitního měsíčníku MUNI jsme si ze svých řad vybrali Adama Táborského a Vojtu Kyselého.

4) Delegovali jsme naše zástupce do senátní legislativní komise – jsou jimi Dominik Levíček, Lukáš Ručka, Petr Procházka a Vašek Orava.

5) Vybrali jsme i zástupce do senátní volební a mandátové komise – těmi jsou Míša Tvrdoňová a Jirka Libra.

Za necelé dva týdny se setkáme s rektorem a probereme s ním jeho záměry a plány na další směřování univerzity v případě jeho znovuzvolení.

Tomáše Rejlka, Filipa Příhodu a Vojtu Kyselého také dnes odpoledne čeká první schůze senátní ekonomické komise, kde se budou probírat pravidla rozdělování rozpočtu na letošní rok.

P.S.: Čtvrté zasedání AS nás čeká až 4. května.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>