O studentských komorách

Agenda SKASu MUNI a SKASů jednotlivých fakult se ze své podstaty liší, základní poslání však zůstává všem stejné:

 • Hájení zájmů studentů ve všech oblastech.
 • Dohlížení na dodržování předpisů.
 • Spolupodílení se na schvalování rozpočtu a jeho metodiky, a tím zajištění dostatečného toku financí, který má zajistit kvalitní výuku.
 • Spolupodílení se na návrhu na jmenování rektora a děkanů.


Mezi hlavní úkoly studentské komory AS MU patří: 

 • Řešení problémů, které vznikají ve volebních obvodech jednotlivých zástupců fakult, a nelze nebo není vůle je řešit na úrovni jednotlivých fakult.
 • Spoluutvářet (s KAP a univerzitním vedením) pravidla pro studium, jeho průběh a ukončení (konkrétně SZŘ).
 • Každoročně udělovat ocenění za studentský podíl na výuce v rámci Ceny Studentské komory.
 • Přinášet studentský pohled do mnohých pracovních skupin (např. pro tvorbu vnitřních předpisů, Strategického záměru či Stravovací nebo Ubytovací komise).


Mezi hlavní úkoly studentských komor jednotlivých fakult patří: 

 • Podílení se spolu s akademiky na schvalování či zamítání organizačních změn na fakultě (např. vytváření a rušení fakultních pracovišť), stejně jako vyjadřování se k návrhům na akreditaci programů předtím, než opustí fakultu a směřují na RVH.
 • Výběr studentů do programových rad (spolu se studenty daného studijního programu navrhují děkanovi jmenování členů programových rad)

Základní informace

Masarykova univerzita má v současnosti deset tzv. malých a jednu velkou studentskou komoru.

V čele každé studentské komory stojí předseda, který obvykle plní roli prvního místopředsedy daného akademického senátu. Z této pozice má na univerzitní úrovni přístup na Rozšířené kolegium rektora, na jednotlivých fakultách pak obvykle chodí daný předseda či komorou pověřený senátor na kolegium děkana či porady vedení, někdy i na oboje.

Fakultní komory jsou nazývány:

 • Studentská komora Akademického senátu (příslušné fakulty),
 • SK AS (příslušné fakulty),
 • SKAS (příslušné fakulty),
 • malý SKAS.

Komora Akademického senátu MU je nazývána: 

 • Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity,
 • SKAS MUNI nebo SKAS MU,
 • Studentská komora velkého senátu,
 • univerzitní studentská komora,
 • velký SKAS.

Existence studentských komor vychází ze zákona o vysokých školách, volby a počty jejich členů pak upravují příslušné univerzitní a fakultní předpisy. Každý student může kandidovat jak do fakultního, tak do univerzitního senátu.

Volby a jejich výsledky jsou přístupné každému členovi akademické obce (bez ohledu na to, zda v nich může či nemůže volit) v aplikaci E-volby v IS, jejich výsledky lze, v případě podezření na porušení pravidel, v předpisy stanoveném termínu napadnout.

Struktura komor

Studentské komory jsou nejvyššími studentskými orgány. Zatímco akademici mají ještě fakultní a univerzitní vedení a vědecké rady, studentská obec se může se svými problémy obracet primárně na své demokraticky volené zástupce v příslušných AS.

„Nevíte si rady? Chcete něco zlepšit?
Kontaktujte svou fakultní studentskou komoru :-)“

SKAS MUNI
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Masarykovy univerzity


Složení AS MU
STUDENTI | AKADEMICI

Bez popisku
Členové komory
Předsedkyně
Členové

 

SKAS LAW
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Právnické fakulty 

SKAS MED
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Lékařské fakulty 

SKAS SCI
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty


Kontakt: skas@sci.muni.cz

Předseda

 

SKAS ARTS
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Filozofické fakulty 

SKAS PED
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Pedagogické fakulty


Kontakt: skas@ped.muni.cz

Předseda

Mgr. Bc. Dominik Levíček

e‑mail:

 

SKAS PHARM
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Farmaceutické fakulty


Předsedkyně

Mgr. Jaroslava Jamrichová


e‑mail:

 

SKAS ECON
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Ekonomicko-správní fakulty 

SKAS FSS
Bez popisku

Studentská komora Akademického senátu
Fakulty sociálních studií 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info