O studentských komorách

Agenda SKASu MUNI a SKASů jednotlivých fakult se ze své podstaty liší, základní poslání však zůstává všem stejné:

 • Hájení zájmů studentů ve všech oblastech.
 • Dohlížení na dodržování předpisů.
 • Spolupodílení se na schvalování rozpočtu a jeho metodiky, a tím zajištění dostatečného toku financí, který má zajistit kvalitní výuku.
 • Spolupodílení se na volbě rektorek (rektorů)/děkanek (děkanů).

Mezi hlavní úkoly studentské komory AS MU patří: 

 • Řešení problémů, které vznikají ve volebních obvodech jednotlivých zástupců fakult, a nelze nebo není vůle je řešit na úrovni jednotlivých fakult.
 • Spoluutvářet (s KAP a univerzitním vedením) pravidla pro studium, jeho průběh a ukončení (konkrétně SaZŘ).
 • Každoročně udělovat ocenění za studentský podíl na výuce v rámci Ceny Studentské komory.
 • Přinášet studentský pohled do mnohých pracovních skupin (např. pro tvorbu Strategického plánu či Stravovací nebo Ubytovací komise).

Mezi hlavní úkoly studentských komor jednotlivých fakult patří: 

 • Podílení se spolu s akademiky na schvalování či zamítání organizačních změn na fakultě (např. vytváření a rušení fakultních pracovišť), stejně jako vyjadřování se k návrhům na akreditaci programů předtím, než opustí fakultu a směřují na RVH.
 • Výběr studentů do programových rad (doporučují děkanovi a ten jmenuje studenta na základě doporučení studentské komory).

Základní informace

Masarykova univerzita má v současnosti devět tzv. malých a jednu velkou studentskou komoru.

Fakultní komory jsou nazývány:

 • Studentská komora Akademického senátu (příslušné fakulty),
 • SK AS (příslušné fakulty),
 • SKAS (příslušné fakulty),
 • malý SKAS.

Komora Akademického senátu MU je nazývána: 

 • Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity,
 • SKAS MUNI nebo SKAS MU,
 • Studentská komora velkého senátu,
 • univerzitní studentská komora,
 • velký SKAS.

Existence studentských komor vychází ze zákona o vysokých školách, volby a počty jejich členů pak upravují příslušné univerzitní a fakultní předpisy. Každý student může kandidovat jak do fakultního, tak do univerzitního senátu.

Volby a jejich výsledky jsou přístupné každému členovi akademické obce (bez ohledu na to, zda v nich může či nemůže volit) v aplikaci E-volby v IS, jejich výsledky lze, v případě podezření na porušení pravidel, v předpisy stanoveném termínu napadnout.

Struktura komor

V čele každé studentské komory stojí předsedkyně/předseda, který obvykle plní roli první místopředsedkyně/místopředsedu daného Akademického senátu. Z této pozice má na univerzitní úrovni přístup na Kolegium rektora, na jednotlivých fakultách pak obvykle chodí daný předseda či komorou pověřený senátor na kolegium děkana či porady vedení, někdy i na oboje.

Studentské komory jsou nejvyššími studentskými orgány. Zatímco akademici mají ještě fakultní a univerzitní vedení a vědecké rady, studentská obec se může se svými problémy obracet primárně na své demokraticky volené zástupce v příslušných AS.

„Nevíte si rady? Chcete něco zlepšit?
Kontaktujte svou fakultní studentskou komoru :-)“

SKAS MUNI

Studentská komora Akademického senátu
Masarykovy univerzity


Složení AS MU
STUDENTI | AKADEMICI

Členové komory
Předseda
Členové

 

SKAS LAW

Studentská komora Akademického senátu
Právnické fakulty 

SKAS MED

Studentská komora Akademického senátu
Lékařské fakulty 

SKAS SCI

Studentská komora Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty


Kontakt: skas@sci.muni.cz

Předsedkyně

 

SKAS PED

Studentská komora Akademického senátu
Pedagogické fakulty 

SKAS PHARM

Studentská komora Akademického senátu
Farmaceutické fakulty 

SKAS ECON

Studentská komora Akademického senátu
Ekonomicko-správní fakulty


Předseda

 

SKAS FSS

Studentská komora Akademického senátu
Fakulty sociálních studií 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info